Customer Service Contact Nummers Zoeken

Voorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://www.customerservice-contact.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Customer Service Contact te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk zicht. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Customer Service Contact te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Customer Service Contact. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Customer Service Contact worden geleverd op een ‘as is’-basis. Klantenservice Contact geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder staat Klantenservicecontact niet garant voor of doet het uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen
In geen geval zal Klantenservice Contact of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op Contactpersoon klantenservice website, zelfs als de klantenservicecontactpersoon of een klantenservicemonteur Contactpersoon met toestemming contact opneemt met de auteur of schriftelijk op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die verschijnen op de website van Customer Service Contact kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Customer Service Contact garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Contactpersoon voor klantenservice kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op zijn website. Customer Service Contact verbindt er zich echter niet toe om het materiaal bij te werken.

6. Links
Klantenservice Contact heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze goedkeuring door de klantenservice van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Contactpersoon Klantenservice kan deze servicevoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.